Akademiet

SportBowlingNorge Akademi skal ivareta og videreutvikle kunnskap som kan utvikle hele SportBowling miljøet. Akademi skal utvikles til å være på den høyeste internasjonale standarden innenfor flere utdannings- og vekstområder for bowlingmiljøet.

Utdanningsmiljøet skal arbeide tett sammen, og parallelt, med Elitemiljøet for raskt å utvikle og tilpasse den eksisterende utdanningsplattform som finnes. Innflytelse og erfaringer skal raskt videreføres til Akademi for å evalueres og forhåpentligvis ende opp som utdanningsingredienser.

Spillerutvikling

Gjennom SportBowlingNorge Akademi så føres utdannings- og utøver-miljøet tettere sammen og på en ny måte som ikke har vært gjort tidligere. Akademi blir direkte påvirket av Elite utviklingens erfaringer både nasjonalt og internasjonalt. Utdanningsverktøy, utdanningsprosesser, målemetoder og annet som påvirker bowlingmiljøet blir kontinuerlig evaluert og implementert i henhold til norske forhold og behov.

I SportBowlingNorge Akademi finner vi Talent!

SportBowlingNorge Talent

SportBowlingNorge Talent er bredde og utviklingsplattformen for Elite Junior og U21.

Gjennom oppretting av regioner får kretsene et bedre felles ansvar og med utøverne delt opp i 2 aldersgrupper, opp til 17 år og fra 17-23 år, skapes gode forutsetninger for mer aktivitet i regionene enn det som hittil har blitt gjort i kretsene. Gjennom kostnadsfordeling blir kostnaden lik for alle deltakere.

Med tett samarbeid med #Ungbowling, egen profilering og oppdaterte og moderne oppfølgingsprosesser skapes en Y og Z generasjonstilpassing av både trening og konkurranseformater.

SportBowlingNorge Talent må administreres sentralt da kretsenes virksomhet, p.t, ikke viser til å kunne håndtere denne typen av utfordringer per i dag.

Gjennom regionstenkning, i stedet for krets, blir vekstmulighetene for fremtidens bowlingvirksomhet forsterket. Gjennom en sentral administrering kan rask utvikling av talenter raskere snappes opp og derved tilpassing av aktiviteten.

Øvrige avdelinger

Under SportBowlingNorge Akademi finner vi også de øvrige avdelingene som skal involveres i akademi prosessen.

SportBowlingNorge Akademi skal kvalitetssikre og gjennomføre utdanning og kompetanse heving innenfor følgende områder:

  • Trenerutdanning/utvikling
  • Generelle utøverutdanning
  • Administrativ utdanning
  • Teknisk utdanning
  • Proshop utdanning

Utdanning og kompetanseheving hvor vi ikke har en egen etablert nasjonal utdanningsprosess kommer utdanningsprosedyren å etableres med eksterne aktører som ETBF Academy, World Bowling Academy, IBPSIA og så videre for å kvalitetssikre utvikling og kompetanseheving til den nivå som det moderne bowlingmiljøet krever.